Bestuur


Het dagelijks bestuur van de hengelsportvereniging bestaat uit de volgende personen:   Bestuursfuncties:
Cees van der Kooij - Voorzitter.
Lennart van Popering - Penningmeester.
Jaap Versendaal – Wedstrijdsecretaris en beheer Website.
Cock Klein - Wedstrijdcommissaris en sponsorzaken.
John Kot - Wedstrijdzaken ,inschrijven kant en boot.
Benjamin Rottier - Wedstrijdleider Boot.
Dennis Zwiers - Wedstrijdleider Kant. (indien afwezig Paul en John)
Paul Klein - Wedstrijdleider Boot.
  Secretariaat is gevestigd op:
Lennart van Popering
Padjes 1
4311 AA Bruinisse
telefoon 0111 – 483601
Email:
hetzijpe@kpnmail.nl
  Hier kunt u ook terecht voor het aanmelden als (nieuw) lid of voor eventuele nadere informatie.   Aan- en/of afmeldingen: Het aan- en/of afmelden voor de viswedstrijden kan bij (ook voor "introducés" of "gastvissers"):
Paul Klein - telefoon 06-11755076
(na 19:00 uur)
John Kot - telefoon 06-15607080 of 0186-654603

Liever aanmelden via WHATSAPP op dinsdag maar voor donderdag. Na Donderdag kunnen er Intro plaatsen worden aangevraagd.
p1000948